ZÁSADY OCHRANY SOUKROMÍ

 

V souladu se zákonem č. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů s účinností od 25.5.2018 (dále jako nový zákon).

Součástí těchto Zásad ochrany osobních údajů jsou i Cookie pravidla.

 

 

Dotyčnou osobou se v tomto případě rozumí:

  a) fyzická osoba, která provedla registraci prostřednictvím registračního formuláře,

  b) fyzická osoba, která se přihlásila do internetového obchodu,

  c) fyzická osoba, která provedla nákup,

  d) fyzická osoba, která se přihlásila k odběru marketingových informací.

 

Ve všech výše uvedených případech se vyžaduje, aby dotyčná osoba ve smyslu §15, odstavec (1) nového zákona provedením registrace, přihlášením, nákupem nebo přihlášením se k odběru marketingových informací byla fyzická osoba, která dovršila 16 let věku. Jestliže má dotyčná osoba méně než 16 let, takové zpracování osobních údajů je zákonné pouze za podmínky a v rozsahu, v jakém takový souhlas poskytl nebo schválil její zákonný zástupce.

 

Provozovatelem ve smyslu nového zákona §5 odst (o) se rozumí:

Erik Beňko AREZ,  zapsaná v živnostenskom / obchodnom registri číslo sp.č.: 2002/00050/00002

Št. Tučeka, 207/85

99001 Veľký Krtíš

Slovenská republika

IČO: 37269402

Tel.: 0915958088

E-mail: livolo@livoloczech.cz

https://www.livoloczech.cz/

(ďalej ako prevádzkovateľ)

 

Osobními údaji ve smyslu nového zákona č. 18/2018 CFU o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů a o změně některých zákonů jsou osobními údaji údaje, které přímo či nepřímo identifikují fyzickou osobu, hlavně na základě obecně použitelného identifikátoru, jiného identifikátoru nebo online identifikátoru.

 

Provozovatel spracúva tieto osobní údaje:

Osobné údaje

Objednávkový a reklamačný formulár

Registrácia

Prihlásenie

Newsletter

Meno a priezvisko, titul

Ano

Áno

Nie

Nie

Celá adresa, mesto a PSČ

Áno

Áno

Nie

Nie

Štát

Áno

Áno

Nie

Nie

Telefón

Áno

Áno

Nie

Nie

E-mailová adresa

Áno

Áno

Áno

Áno

IP adresa

Áno

Nie

Áno

Áno

Kategória osobných údajov

Bežné osobné údaje

Bežné osobné údaje

Bežné osobné údaje

Bežné osobné údaje

Kategória dotknutých osôb

Zákazníci, zamestnanci odberateľov

Zákazníci, zamestnanci odberateľov

Zákazníci, zamestnanci odberateľov

Zákazníci, zamestnanci odberateľov

Účel spracúvania

Plnenie zo zmluvy

Registrácia zákazníka, evidencia

Zabezpečenie prihlásenia

Zasielanie marketingových informácii

Právny základ

§ 13, odsek 1, písmeno b)

§ 13, odsek 1, písmeno a)

§ 13, odsek 1, písmeno a)

§ 13, odsek 1, písmeno a)

Súhlas dotknutej osoby

Nevyžaduje sa

áno

áno

Áno

Doba spracúvania

10 rokov

Do zrušenia súhlasu zo strany dotknutej osoby

Do zrušenia súhlasu zo strany dotknutej osoby

Do zrušenia súhlasu zo strany dotknutej osoby

Kategória príjemcov

Slovenská pošta, a.s., Iný oprávnený subjekt

Iný oprávnený subjekt

Iný oprávnený subjekt

Iný oprávnený subjekt

Označenie tretej krajiny

Prenos sa neuskutočňuje

Prenos sa neuskutočňuje

Prenos sa neuskutočňuje

Prenos sa neuskutočňuje

 

Zákonnost a právní základ zpracovávání

Zpracování osobních údajů v objednávkovém formuláři je realizováno na základě právního základu § 13, odstavec 1, písmeno b) nového zákona - zpracování osobních údajů je nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž stranou je dotyčná osoba, nebo k provedení opatření před uzavřením smlouvy na základě žádosti dotčené osoby.

Zpracování osobních údajů v reklamačním formuláři je realizováno na základě právního základu § 13, odstavec 1, písmeno b) nového zákona - zpracování osobních údajů je nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž stranou je dotyčná osoba, nebo k provedení opatření před uzavřením smlouvy na základě žádosti dotčené osoby.

Zpracování osobních údajů v registračním formuláři je realizováno na základě právního základu § 13, odstavec 1, písmeno a) nového zákona - dotyčná osoba vyjádřila souhlas se zpracováním svých osobních údajů alespoň na jeden konkrétní účel. Souhlas dotčené osoby je vyjádřen provedením registrace.

Zpracování osobních údajů v přihlašovacím formuláři a během přihlášení je realizováno na základě právního základu § 13, odstavec 1, písmeno a) nového zákona - dotyčná osoba vyjádřila souhlas se zpracováním svých osobních údajů alespoň na jeden konkrétní účel. Souhlas dotčené osoby je vyjádřen provedením přihlášení.

Zpracování osobních údajů v newsletteru je realizováno na základě právního základu § 13, odstavec 1, písmeno a) nového zákona - dotyčná osoba vyjádřila souhlas se zpracováním svých osobních údajů alespoň na jeden konkrétní účel. Souhlas dotčené osoby je vyjádřen vložením e-mailové adresy do newsletteru.

 

Ďalšie údaje, ktoré spracúvame v súvislosti s Vami:

Registračný formulár

Dátum a čas registrácie,  šifrované heslo, kód lyoness (ak bol poskytnutý), iban a bic (ak boli poskytnutie), dodacia adresa (ak bola poskytnutá), IP adresa (anonymizovaná)

Prihlasovací formulár

Vo vzťahu k zabezpečenému prihláseniu

Dátum a čas posledného prihlásenia / aktivity, prihlasovacie meno, IP adresa prihlásenia

 

Vo vzťahu k logom

Dátum a čas prihlásenia, prihlasovacie meno, IP adresa prihlásenia (anonymizovaná)

 

Práva dotčené osoby:

Subjekt údajů má právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, které se jí týkají. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování osobních údajů založeném na souhlasu před jeho odvoláním. Dotyčná osoba může souhlas odvolat stejným způsobem jakým souhlas udělila.

Subjekt údajů má dále právo požadovat od provozovatele přístup k osobním údajům týkajících se dotyčné osoby, o právu na opravu osobních údajů, právo na vymazání osobních údajů nebo o právo na omezení zpracování osobních údajů, o právo namítat zpracování osobních údajů, jakož io právo na přenosnost osobních údajů.

 

Zpracování osobních údajů ze strany provozovatele se řídí:

Zásada zákonnosti (§ 6 nového zákona)

Osobní údaje lze zpracovávat pouze zákonným způsobem a tak, aby nedošlo k porušení základních práv dotčené osoby.

 

Zásada omezení účelu (§ 7 nového zákona)

Osobní údaje se mohou získávat pouze na konkrétní určený, vymezený a oprávněný účel a nesmějí být dále zpracovávány způsobem, který není slučitelný s tímto účelem; další zpracování osobních údajů pro účely archivace, na vědecký účel, na účel historického výzkumu nebo na statistický účel, pokud je v souladu se zvláštním předpisem a pokud jsou dodrženy přiměřené záruky ochrany práv dotčené osoby podle § 78 odst. 8, se nepovažuje za neslučitelné s původním účelem.

 

Zásada minimalizace osobních údajů (§ 8 nového zákona)

Zpracovávané osobní údaje musí být přiměřené, relevantní a omezené na nezbytný rozsah daný účelem, na který se zpracovávají.

 

Zásada správnosti (§ 9 nového zákona)

Zpracovávané osobní údaje musí být správně a podle potřeby aktualizována; musí být přijata vhodná a účinná opatření k zajištění toho, aby osobní údaje, které jsou nesprávné z hlediska účelů, pro které se zpracovávají, bez zbytečného odkladu vymazali nebo opravili.

 

Zásada minimalizace uchovávání (§ 10 nového zákona)

Osobní údaje musí být uchovávány ve formě, která umožňuje identifikaci dotyčné osoby nejpozději, dokud je to nutné pro účel, pro který jsou osobní údaje zpracovávány; osobní údaje se uchovávají déle, pokud mají být zpracovávány výhradně pro účely archivace, na vědecký účel, na účel historického výzkumu nebo na statistický účel na základě zvláštního předpisu a pokud jsou dodrženy přiměřené záruky ochrany práv dotčené osoby podle § 78 odst. 8.

 

Zásada integrity a důvěrnosti (§ 11 nového zákona)

Osobní údaje musí být zpracovávány způsobem, který prostřednictvím vhodných technických a organizačních opatření zaručuje dostatečnou bezpečnost osobních údajů včetně ochrany před neoprávněným zpracováním osobních údajů, nezákonným zpracováním osobních údajů, náhodnou ztrátou osobních údajů, výmazem osobních údajů nebo poškozením osobních údajů.

 

Zásada odpovědnosti (§ 12 nového zákona)

Provozovatel je zodpovědný za dodržování základních zásad zpracování osobních údajů, za soulad zpracování osobních údajů se zásadami zpracování osobních údajů a je povinen tento soulad se zásadami zpracování osobních údajů na požádání úřadu prokázat.

 

Poskytování osobních údajů třetím stranám

Provozovatel poskytuje osobní údaje dotčené osoby v rozsahu: jméno, příjmení, titul, adresa, město, stát, telefonický kontakt, e-mailový kontakt třetím stranám za účelem plnění smlouvy - doručení zboží a služeb - kurýrní a kurýrní společnosti, které poskytují své služby na základě zvláštního zákona (např. zákon č. 324/2011 Sb. o poštovních službách ao změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Seznam kurýrních a doručovacích společností:

 

 

Odpovědná osoba u provozovatele od 25.05.2018

Mgr. Erik Benko

Email: livolo@livoloczech.cz

Korespondenční adresa: čt. Tuček, 207/85, 99001 Veľký Krtíš, Slovenská republika

 

 

Další informace

cookie pravidla

Souhlas s přihlášením k odběru novinek

Žádost o přístup nebo odstranění mých osobních údajů

 

 

Prihlásenie
E-mail:

Heslo:
Obnovenie hesla
Registrácia
 Kontaktný formulár

*Meno:

*E-mail:

Váš telefón:

*Vaša správa/otázka:
*Kontrolný kód:
 
6323

Opíšte kód z políčka, slúži ako ochrana proti SPAM.
*údaje musia byť vyplnené
Overenie objednávky

*Číslo objednávky:

*E-mailová adresa:
*údaje musia byť vyplnené pre úspešne overenie.
 Najsledovanejšie

Vypínač dotykový bílý VL-C701-11 ...

575.00 CZK s DPH

Vypínač dotykový bílý VL-C701S-11 ...

813.00 CZK s DPH

Dvoj vypínač dotykový stříbrný VL-C702-15 ...

695.00 CZK s DPH

Ovladač žaluzií dálkově ovládaný bílý VL-C702WR-11 ...

1 209.00 CZK s DPH

Vypínač dotykový stříbrný VL-C701-15 ...

575.00 CZK s DPH

Reklama
VÍTA VÁS ASISTENT VYHĽADÁVANIA
x
x
ok
Tovar bol úspešne pridaný do porovnania.
Zobraziť porovnanie
x
ok
Tovar bol úspešne pridaný medzi obľúbené položky.
Zobraziť obľúbené položky
x
ok
Tovar bol úspešne pridaný do košíka.

Nakupovať Pokračovať do košíka